Start onderzoek naar ambachtelijk werk

Inspirerend vakwerk uit het verleden combineren met innovatieve technieken voor de toekomst. Dat is de basis van het erfgoedproject Hugo Grotius. Vakmanschap en verduurzaming zijn daarom ook de twee belangrijke thema’s van ons project.

Stimuleren erfgoed onderzoek

Gedurende de restauratie en de technische aanpassingen voor de exploitatie, zal het schip doorlopend onderwerp van onderzoek zijn. In samenwerking met universitair docent én ambassadeur Maikel Kuijpers, verbonden aan het Centre for Global Heritage and Development, bieden we studenten de mogelijkheid om zich wetenschappelijk te verdiepen in deze thema’s. Zo is het eerste onderzoek met betrekking tot de verduurzaming van de Hugo Grotius in januari 2021 definitief afgerond.

Onderzoek naar de waarde van ambachtelijk werk

Dan nu het tweede onderzoek wat zich helemaal richt op de waarde van ambachtelijk werk voor onderwijs en samenleving. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Everest Gromoll, student archeologie aan de Universiteit van Leiden. Net als het duurzaamheidsonderzoek zal ook dit onderzoek een relatie leggen met de doelstellingen van het erfgoedproject Hugo Grotius.

Belangrijk onderdeel vormen de interviews met vooraanstaande wetenschappers en pleitbezorgers. Hij spreekt onder anderen de sociaal antropoloog Trevor Marchand over vakmanschap, materiaalgebruik en skills als kennisvorm. Everest zal ook zelf actief meewerken aan de restauratie.

“The aim of my internship would be to help consolidate and communicate the objectives of the Hugo Grotius Project through a report made up of three parts: first-hand experience with the ship restoration, research on the value of craftwork in education and society at large, and interviews with prominent thinkers and/or advocates for skill, craftwork, and improved material literacy.” – Everest Gromoll