Onderzoek

STIMULEREN ERFGOED ONDERZOEK

Inspirerend vakwerk uit het verleden combineren met innovatieve technieken voor de toekomst. Dat is de basis van het erfgoed project Hugo Grotius. Vakmanschap en verduurzaming zijn daarom ook twee belangrijke thema’s van ons project. 

In samenwerking met universitair docent Maikel Kuijpers, verbonden aan de faculteit Archeologie (Universiteit van Leiden) en het Centre for Global Heritage and Development, bieden we studenten de mogelijkheid om zich wetenschappelijk te verdiepen in deze thema’s. In alle projectfases zal de Hugo Grotius doorlopend onderwerp van onderzoek zijn.

Onderzoek naar vakmanschap

Het Craft Report (juni 2021) van Everest Gromoll, masterstudent Archeologie, is het tweede grote onderzoek naar aanleiding van de restauratie- en herbestemming van de Hugo Grotius. Het onderzoek biedt een belangrijk theoretisch kader om de herbestemming van de Hugo Grotius als opleidingsschip verder uit te werken in concrete en kwalitatieve onderwijsprogramma’s.

Onderzoek Hugo GrotiusHet onderzoek is een breed opgezette literatuurstudie naar het begrip en de betekenis van vakmanschap en ambacht in relatie tot onderwijs, economie en duurzaamheid. Belangrijke aanvullende inzichten over vakmanschap en de transitie naar een duurzame wereld deelt hij met sociaal antropoloog Trevor Marchand en cultureel antropoloog Wendy van Willigenburg.

The aim of my internship would be to help consolidate and communicate the objectives of the Hugo Grotius Project through a report made up of three parts: first-hand experience with the ship restoration, research on the value of craftwork in education and society at large, and interviews with prominent thinkers and/or advocates for skill, craftwork, and improved material literacy.”
– Everest Gromoll

Maar bovenal is het Craft Report een warm pleidooi om vakmanschap niet alleen op economische merites te beoordelen maar ook op waarden “(..) derived from their relation to human commodities such as happiness, fulfilment, and purpose”.

Onderzoek naar verduurzaming

Het Centre for Global Heritage and Development is een onderzoekscentrum van de universiteiten Leiden-Delft-Erasmus. Innovatief en multidisciplinair onderzoek en onderwijs, is de focus. Voor ons een geweldige mogelijkheid om gespecialiseerde onderzoeksgebieden in te zetten voor de restauratie en verduurzaming van de Hugo Grotius. Het helpt ons enorm om gefundeerde besluiten te nemen – zowel technisch als bedrijfsmatig – in de verschillende opbouwfases van het project.

Onderzoeksteam

Onderzoeksrapport Onder leiding van universitair docent Maikel Kuijpers en opleidingscoördinator Rients de Boer, hebben masterstudenten Industrial Ecology onderzoek gedaan aan de hand van twee vraagstukken: de toepassing van verschillende duurzame systemen en de impact die wij voor ogen hebben als maatschappelijke organisatie.   

Het onderzoek vond plaats in de periode september 2020 t/m januari 2021. Het onderzoeksteam bestond uit:

 


Tycho Jongenelen “Voor onze studie Industrial Ecology aan de Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden werken we een half jaar als “student consultant” bij een bedrijf of organisatie aan een bepaalde duurzame kwestie. Ik was direct geïnteresseerd om me in te zetten voor de Stichting Hugo Grotius. Samen met drie studiegenoten onderzoeken we hoe de stevenklipper zo duurzaam mogelijk kan worden. Wat het ingewikkeld maakt is dat de historische waarde van het schip in het geding kan komen. Bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat kan een goede oplossing zijn maar dit gaat misschien ten koste van de monumentale waarde van het schip. Wat ons onderzoek zo leuk maakt is niet alleen hoe tastbaar de casus is, maar ook hoe gedreven het team van de Hugo Grotius is om hun plannen te realiseren. Die positiviteit motiveert ontzettend.” – Tycho Jongenelen  


Hidde Boom

“Voor de master Industrial Ecology (Leiden University & TU Delft) werk ik samen met drie medestudenten als consultant. We helpen mee aan de duurzame renovatie van een klassieke stevenklipper, de Hugo Grotius. Dit erfgoedproject is een hele mooie match, een ideale combinatie van mijn eigen achtergrond in maritieme techniek en mijn passie voor zeilen en klassieke schepen. Het is erg interessant om te werken aan duurzame systemen die aan boord van het schip geplaatst kunnen worden, zoals het duurzaam opwekken van energie en het onderzoeken van duurzame voortstuwingssystemen. Ik ben heel benieuwd naar de uiteindelijke realisatie van de Hugo Grotius. En ik blijf, ook na ons onderzoek, graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.” – Hidde Boom


Dennis Hulsbosch“Met drie andere gemotiveerd studenten van de master Industrial Ecology (Leiden University & TU Delft) heb ik het afgelopen halfjaar mogen werken aan de duurzame renovatie van de Hugo Grotius. Daar lag voor mij met name de focus op het nieuwe sustainable business model voor de Hugo Grotius en welke impact dit kan gaan hebben in de toekomst. Het is mooi om te zien dat er de motivatie en energie is om nieuwe waarde te geven aan dit schip. Meedenken en mijn kennis binnen de sociale wetenschap toepassen op dit project is een unieke kans die ik samen met de groep met beide handen heb aangepakt” – Dennis Hulsbosch