Onderzoek

Onderzoek naar verduurzaming

Verleden en toekomst van de Hugo Grotius bieden tal van aanknopingspunten voor wetenschappelijke verdieping. De doelstelling is om het schip duurzaam te restaureren. De toenemende herwaardering voor vakmanschap en ambachten speelt daarbij een belangrijke rol. In samenwerking met het Centre for Global Heritage and Development is daarom een uniek onderzoek opgestart met verduurzaming als centraal thema.

Centre for Global Heritage and Development

Het Centre for Global Heritage and Development is een initiatief van de universiteiten Leiden-Delft-Erasmus. Innovatief en multidisciplinair onderzoek en onderwijs, is de focus. Voor ons een geweldige mogelijkheid om gespecialiseerde onderzoeksgebieden in te zetten voor de restauratie en verduurzaming van de Hugo Grotius. Het helpt ons enorm om gefundeerde besluiten te kunnen nemen – zowel technisch als bedrijfsmatig – in de verschillende opbouwfases van het project.

Onderzoeksteam

Onder leiding van universitair docent Maikel Kuijpers en opleidingscoördinator Rients de Boer, hebben vier masterstudenten Industrial Ecology een onderzoeksplan opgesteld. Het onderzoek richt zich op twee hoofdonderwerpen. Ten eerste, de toepassing van verschillende duurzame systemen. Daarnaast worden ook de exploitatiemogelijkheden en de sociale impact claims onderzocht en uitgewerkt.

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Het onderzoek is in september 2020 gestart. In januari 2021 is het onderzoek definitief afgerond. Mocht je interesse hebben in het resultaat, laat het ons weten.


Tycho Jongenelen

“Voor onze studie Industrial Ecology aan de Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden werken we een half jaar als “student consultant” bij een bedrijf of organisatie aan een bepaalde duurzame kwestie. Ik was direct geïnteresseerd om me in te zetten voor de Stichting Hugo Grotius.
Samen met drie studiegenoten onderzoeken we hoe de stevenklipper zo duurzaam mogelijk kan worden. Wat het ingewikkeld maakt is dat de historische waarde van het schip in het geding kan komen, bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen een goede oplossing zijn maar dit gaat misschien ten koste van de monumentale waarde van het schip. Wat ons onderzoek zo leuk maakt is niet alleen hoe tastbaar de casus is, maar ook hoe gedreven het team van de Hugo Grotius is om hun plannen te realiseren. Die positiviteit motiveert ontzettend.” – Tycho Jongenelen

 

Hidde Boom

“Voor de master Industrial Ecology (Leiden University & TU Delft) werk ik samen met drie medestudenten als consultant. We helpen mee aan de duurzame renovatie van een klassieke stevenklipper, de Hugo Grotius. Dit erfgoedproject is een hele mooie match, een ideale combinatie van mijn eigen achtergrond in maritieme techniek en mijn passie voor zeilen en klassieke schepen. Het is erg interessant om te werken aan duurzame systemen die aan boord van het schip geplaatst kunnen worden, zoals het duurzaam opwekken van energie en het onderzoeken van duurzame voortstuwingssystemen. Ik ben heel benieuwd naar de uiteindelijke realisatie van de Hugo Grotius. En ik blijf, ook na ons onderzoek, graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.” – Hidde Boom