Zeilend binnenvaartschip uit 1883 opnieuw in de vaart

Behoud van het historisch schip Hugo Grotius

Het plan

  • Een uniek Nederlands zeilend rijnschip uit 1883 restaureren, verduurzamen en,
  • geschikt maken voor cultuur & onderwijsprogramma’s,
  • liggend aan de kade en varend en zeilend over de binnenwateren van Nederland.

    Hazenberg Model, Maritiem Museum Rotterdam

Dit scheepsmodel geeft een goed beeld van de Hugo Grotius in voltooide staat.
(Collectie Maritiem Museum Rotterdam)