Behoud van een historisch binnenvaartschip

– Mededeling van het bestuur

Beëindiging herbestemmingsproject 

Het in 2021 toegetreden bestuur van de Stichting tot behoud van de stevenklipper Hugo
Grotius heeft gewerkt aan oplossingen om de eerste en belangrijke restauratiefase (gestart
in 2018) ten behoeve van de herbestemming van het schip af te ronden. Aan deze periode ging een intensieve fase vooraf van fondsenwerving en onderzoek waarin tevens de plannen met betrekking tot toekomstig gebruik en exploitatie van het schip gaande werden gehouden.

Er is echter gebleken van onoplosbare problemen met betrekking tot het eigendomsrecht
van de Hugo Grotius. In die wetenschap heeft het bestuur de restauratie aanvankelijk direct
stilgelegd, en nu moeten staken, ook om de belangen van haar subsidienten te beschermen.

Het schip blijft onverminderd van grote historische waarde en culturele betekenis. De aan de
stichting verbonden statutaire doelstelling blijft actueel en relevant. Indien de mogelijkheid
zich voordoet om de restauratie – als onderdeel van de uiteindelijke herbestemming van het
schip – alsnog te realiseren, dan zal het bestuur vanuit die nieuwe situatie een herstart
overwegen. Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten.

Bestuur van de Stichting tot behoud van de stevenklipper Hugo Grotius
Mei 2024