Samenwerking adviseursnetwerk KNHM

De restauratie en herbestemming van de Hugo Grotius, is een project met veel impact op de leefomgeving. Daarom hebben wij ondersteuning aangevraagd en gekregen van de KNHM Foundation. We werken intensief samen met de twee toegewezen adviseurs Gerrit Breeman en Jan Jans om de herbestemming en exploitatiemogelijkheden van de Hugo Grotius verder vorm te geven. Hun kennis en ervaring met complexe projecten zijn voor ons ontzettend waardevol. Niet alleen vanwege hun lokale kennis over Arnhem en de regio maar ook omdat zij langdurig betrokken zullen blijven om uiteindelijk een duurzaam resultaat te realiseren.

Over de KNHM foundation

Start je zelf met een maatschappelijk initiatief op het gebied van stadslandbouw, leefbaarheid & bevolkingskrimp, duurzame energie, cultuurhistorie & landschap en recreatie? Neem contact op met de KNHM. Misschien kunnen zij ook jou helpen met je project. Kijk voor meer informatie op knhm.nl