Onderzoek afgerond!

In januari 2021 hebben 4 masterstudenten van de universiteit Leiden en de TU Delft het onderzoek afgerond naar de verduurzaming van de Hugo Grotius.  Het onderzoek richtte zich op de geschiktheid van de verschillende duurzame systemen zoals energie, sanitair, water en voortstuwing. De tweede onderzoeksvraag ontrafelde de ambitie van de stichting om duurzame impact bereiken, zowel economisch, sociaal als ecologisch. Het onderzoek is onderdeel van het masterprogramma Industrial Ecology, een interdisciplinaire studie naar duurzaamheid en circulariteit.

Advies

Behalve een uitgebreid en verantwoord onderzoek, bevat het rapport ook belangrijke aanbevelingen. Met de inzet van een aantal management tools, kan de stichting de maatschappelijke meerwaarde die zij wil realiseren ook toetsen. Het geeft een goed beeld van de manier waarop de stichting waarde wil creëeren, onder andere belangrijk voor verantwoording naar financiers. De toetsing moet vast onderdeel worden van het onderzoek naar impact. Daarnaast is het noodzakelijk om een integraal plan te ontwerpen voor de keuze en uitvoering van duurzame systemen op basis van een definitieve set gebruiksdata. Dit technische vooronderzoek kan daarbij gebruikt worden als input.

Onderzoeksteam

Het onderzoek is gedaan door Tycho Jongenelen, Maddy Vollebregt, Hidde Boom, Dennis Hulsbosch, allen studerend aan de Universiteit Leiden en de TU Delft. De begeleiding was in handen van universitair docent Maikel Kuijpers en opleidingscoördinator Rients de Boer. >> Meer over het onderzoek